KONSERVATIVE I ODENSE

VELFÆRD
VIA VÆKST

Mine mærkesager

 

Som bosiddende i Skt. Klemens går jeg op i, at Odense ikke kun er bymidten. Hverdagen og familielivet skal også fungere, når du bor i en af forstæderne. 

Familieliv

Familielivet skal fungere. Skoler, fritidsaktiviteter, transportforhold – alt der er en del af hverdagen skal fungere, så alle har mulighed for udvikling og fællesskab.

Klima og miljø

Vi skal passe på vores miljø. Men også tilpasse os de forandringer, der kommer, så folk ikke skal opleve vand i kælderen.

Alderdom

Alle skal have et værdigt liv, hvor værdigheden bevares i alderdommen og hvor du stadig skal have mulighed for meningsfuldhed og valgfrihed.

Om mig

Kort fortalt

“Vi skal skabe et stærkere Odense,
for den enkelte og for fællesskabet.”

Fællesskaber er vigtige for vores trivsel, hvad enten det er sammen med kollegaer, familie eller venner. Vi skal styrke den enkeltes muligheder for at vælge det, der giver den enkelte et meningsfuldt liv, og som giver familien en god hverdag.

En hverdag med mulighed for det gode familieliv, en god skole til vores børn, gode muligheder for et aktivt fritidsliv, gode transportforhold, ja gode muligheder for at bo, arbejde og leve det gode liv.

Odense byder på naturoplevelser, og en natur vi skal værne om. Jeg vil med en grøn profil arbejde for, at vi passer på miljøet og klimaet.

Alle vil gerne være ansvarlige og mindske vores miljøpåvirkning. Men Odense Kommune skal bidrage med løsninger og tiltag, der muliggør begrænsningen af miljøbelastningen. Borgerne skal for eksempel have adgang til ladestandere i byen og hjælp til korrekt sortering af affald. Der skal samarbejdes med virksomhederne om begrænsning af deres miljøpåvirkninger. De største forbedringer kræver typisk de største investeringer, så der skal laves en konkret handleplan, hvor. Odense Kommune samarbejder med virksomhederne om planlægning og prioritering af tiltag.

Vi skal i det hele taget tale Odense og fællesskabet op. Vi skal kæmpe for ordentligheden, og en by hvor alle behandles med værdighed, hvad enten du er barn eller voksen, ung, gammel eller midtimellem. Der skal være muligheder for et værdigt og meningsfuldt liv, hvor den enkelte selv kan tage ansvar.

Det kræver flere og bedre faciliteter til et aktivt liv. Blandt andet for ældre, der skal have mulighed for aktivitetstilbud i dagtimerne, hvor den enkelte kan dyrke fællesskabet og det sociale samvær.

Kontakt mig

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til mig!